Esoterische Psychologie

Wat is esoterische psychologie?

De psychologie die we kennen, beschrijft de mens aan de hand van uiterlijke kenmerken zoals zijn gedrag. Daarom noemen we die wetenschap een exoterische psychologie: ze bekijkt de mens van buitenaf.

De esoterische psychologie, ook de nieuwe psychologie genoemd, kijkt naar de mens van binnenuit. Het is de wetenschap van de ziel die de mens naar een steeds hogere evolutie leidt.

Zeven stralen

In deze visie vertrekt alle leven vanuit een eenheidsbeginsel, het Eeuwige of het Absolute. Dat eenheidsbeginsel vertaalt zich naar alle vormen (dus ook naar de mens) via zeven kosmische energieën: zeven stralen die de wereld scheppen.

Ieder mens is uniek en is onder de invloed van een bepaald ‘stralenpakket’ geboren. Die stralen bepalen de mogelijkheden en uitdagingen van de mens om zijn doel te bereiken. Dat doel is bewustzijn. Worden wie we in wezen zijn: terugkeren naar onze essentie.

Leven vanuit de ziel

Als we ons volledige potentieel in de maatschappij willen realiseren, dan is het nodig om ons stralenpakket te leren kennen en ermee aan de slag te gaan.

Door meditatie op de zeven stralen, kunnen we onze valkuilen transformeren in kwaliteiten. Onze persoonlijkheid treedt dan steeds minder op de voorgrond en ze maakt ruimte voor de ziel.

Als onze persoonlijkheid geleid wordt door onze ziel, groeien we in bewustzijn en wordt het leven vreugdevol en magisch!