Well@Work

Welzijn op het werk

Vanuit mijn jarenlange ervaring in coaching, therapie en training geef ik workshops voor meer welzijn op het werk.

Workshop: ‘Omgaan met stress en preventie van burn-out’

De preventie van burn-out is een tweesporenbeleid dat begint bij de gepaste zorg voor medewerkers door de directie. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemers zich bewust worden van wat burn-out precies inhoudt, welke de mogelijke tekenen aan de wand zijn en wat ze kunnen doen als ze zich in de ‘alarmfase’ bevinden.

Voor beide doelgroepen heb ik daarom een gespecialiseerde workshop uitgewerkt die hen enerzijds kan helpen om burn-out te voorkomen en anderzijds herintegratie na burn-out te vergemakkelijken. Goede nazorg en opvolging blijkt onmisbaar om hervallen te voorkomen.

Workshop voor directie en leidinggevenden:
Herken chronische stress en symptomen van burn-out in je organisatie en werk een effectief preventie- en nazorgbeleid uit.

Workshop voor werknemers:
Je werknemers leren symptomen van chronische stress en (pré-)burn-out bij zichzelf te herkennen en ze leren hoe ermee om te gaan.

Wat kan je verwachten?

Ik vind het belangrijk dat de vorming aansluit bij de leefwereld van de deelnemers. Daarom wissel ik theorie af met ervaringsgerichte interactieve oefeningen en feedback.

In een vertrouwelijk kader krijgen de deelnemers de kans om eigen ervaringen te delen die met het thema te maken hebben. Die aanpak versterkt de sociale cohesie in de organisatie: een waardevolle hulpbron voor meer welzijn op het werk.

Interesse?

Power of the heart esoterie sjamanisme healing Ranst

Alleen als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook voor anderen zorgen.

Hartegroet,

Pascale